ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ

Σε αυτή την ενότητα η Spiral σας παρέχει τη δυνατότητα να διαβάσετε ΔΩΡΕΑΝ βιβλία επιχειρηματικής κατάρτισης.

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Το Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας της Spiral είναι ένα έγχρωμο βιβλίο, 133 σελίδων, που περιγράφει στο περιεχόμενό του το πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, τις 14 βασικές ενότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και 17 ενδιαφέροντα ειδικά θέματα, όλα βασισμένα στην επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία του συγγραφέα (Γιάννη Χαραλαμπίδη).Στην περίπτωση που επιθυμείτε να το αποκτήσετε σε έντυπη μορφή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Spiral.

Σχόλια