ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σε αυτή την ενότητα η Spiral σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ΔΩΡΕΑΝ μία σειρά σεμιναρίων επιχειρηματικής κατάρτισης.

1. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 8 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων σε 8 Ενότητες είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης της Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποτελούμενο από 8 μικροδιδασκαλίες με ήχο και εικόνα, διάρκειας περίπου μισής ώρας η κάθε μία.

Οι μικροδιδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν από τη συμβουλευτική της Spiral στο παρελθόν, τόσο διά ζώσης, όσο και διαδικτυακά, με μεγάλη επιτυχία.

Απευθύνονται σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενους, φοιτητές και ανέργους, που επιθυμούν να καταρτιστούν στην επιχειρηματικότητα και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.
  • 1η Μικροδιδασκαλία: Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

  • 2η Μικροδιδασκαλία: Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

  • 3η Μικροδιδασκαλία: Χρηματοοικονομική Διαχείριση.

  • 4η Μικροδιδασκαλία: Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα.

  • 5η Μικροδιδασκαλία: Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.

  • 6η Μικροδιδασκαλία: Μάρκετινγκ.

  • 7η Μικροδιδασκαλία: Στρατηγική των Επιχειρήσεων.
  • 8η Μικροδιδασκαλία: Δημιουργικότητα & Καινοτομία.


Σχόλια