Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τόκος".

Τόκος:


Είναι η αποζημίωση σε χρήματα που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο δανειζόμενος στο δανειστή για ορισμένη ποσότητα χρηματικού δανείου που πήρε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι οικονομολόγοι συχνά αναφέρονται στον Τόκο ως αμοιβή για τη χρησιμοποίηση χρηματικού κεφαλαίου, ή ως τιμή με την οποία χρεώνεται η χρήση κεφαλαίου. Ο λόγος του Τόκου προς το κεφάλαιο λέγεται επιτόκιο. Π.χ. για Τόκο 10€ το χρόνο, το ετήσιο επιτόκιο είναι 10€/1.000€ = 1%.

Σχόλια