Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Γαλάζια Οικονομία".

Γαλάζια Οικονομία:


Είναι η αειφόρος χρήση των ωκεάνιων πόρων για οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση στη διαβίωση των ανθρώπων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διατηρώντας παράλληλα την υγεία του ωκεάνιου οικοσυστήματος.

Σχόλια