Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο.

Μειώθηκε κατά 27,1% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Αύγουστο του 2020 ανήλθε σε 1.270,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1.741,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 27,1%.

Σχόλια