Το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη διατηρεί η Ελλάδα.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης ήταν -0,3% τον Σεπτέμβριο του 2020, σύμφωνα με την Eurostat, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν στο 0,8%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,3% τον Σεπτέμβριο, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν στο 1,2%.

Οι χαμηλότερες ετήσιες μετρήσεις ήταν στην Ελλάδα (-2,3%), την Κύπρο (-1,9%) και Εσθονία (-1,3%), ενώ οι υψηλότερες στην Πολωνία (3,8%), την Ουγγαρία (3,4%) και την Τσεχία (3,3%).


Οι λόγοι πτώσης του πληθωρισμού αναφέρονται στη μειωμένη ζήτηση και στις χαμηλές τιμές της ενέργειας.

Σχόλια