Τα μισά νοικοκυριά ζουν με λιγότερα από 1.150€ το μήνα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2019:
  • Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.150€ το μήνα.
  • Από τα νοικοκυριά που διαμένουν με ενοίκιο, το 17,7% των δαπανών τους τους πηγαίνει σε αυτό.
  • Το πιο φτωχό 20% των νοικοκυριών δίνει το 55% των δαπανών του για στέγη και τροφή.
  • Το πιο πλούσιο 20% των νοικοκυριών δίνει το 24,5% των δαπανών του για στέγη και τροφή.
  • Τα πιο φτωχά νοικοκυριά (μέσος όρος) ζουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ετήσια δαπάνη τα 12.933€.
  • Τα πιο πλούσια νοικοκυριά (μέσος όρος) ζουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ετήσια δαπάνη τα 20.093€.
  • Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2019 μειώθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το 2008.

Σχόλια