Ποια είναι τα καλύτερα προγράμματα MBA στην Ελλάδα;

Η χώρα μας υπήρξε αρκετά δημοφιλής για πολλά χρόνια και σε διεθνές επίπεδο μάλιστα, ως προς την ποιότητα των σπουδών που πρόσφερε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Οικονομικά. Τόσο τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, όσο και τα ιδιωτικά αναφέρονται ως ιδανικά και ικανά να παράγουν "τους μελλοντικούς ηγέτες του κλάδου" (EDUopinions).

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της έρευνά μας, για το ποιο είναι το καλύτερο πρόγραμμα Master of Business Administration (MBA) στην Ελλάδα (διά ζώσης):

  1. Το EDU OPINIONS προτείνει ως καλύτερο MBA, αυτό του Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου και συμπληρώνει με αυτό του ALBA, το MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του αντίστοιχου των Πατρών.
  2. Το EDUNIVERSAL BEST MASTERS RANKING ανάμεσα στα 50 καλύτερα της Δυτικής Ευρώπης, αναδεικνύει το MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (18η θέση) και αυτό του ALBA Graduate Business School (37η θέση).
  3. Το STUDY PORTALS MASTERS προτείνει κυρίως τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ALBA και συμπληρώνει με το MBA του Business College of Athens (BCA).
  4. Το MBA TODAY επίσης αναδεικνύει τα ΜΒΑ των ALBA και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στη λίστα του περιλαμβάνει και το ιδιωτικό City College της Θεσσαλονίκης.
  5. Το FIND MBA παρουσιάζει πρώτα - πρώτα στη λίστα του τα MBA των ALBA και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων το MBA του City College, καθώς και αυτό του ICBS της Θεσσαλονίκης.
  6. Το MBA STUDIES προτείνει τις αντίστοιχες σπουδές -μεταξύ άλλων- σε ALBA και ICBS.
  7. Τέλος, από διαφορετικό πρίσμα, το RANKING WEB OF BUSINESS SCHOOLS, αναδεικνύει 1ο στην αξιολόγησή του το ALBA, 2ο το ICBS και 3ο το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Αν και στις πρώτες 6 αξιολογήσεις τα κριτήρια δεν είναι απολύτως σαφή και ενδέχεται να μην είναι τελείως αντικειμενικά, είναι πάντως ενδεικτικά ως προς τη δημοφιλία τουλάχιστον των προγραμμάτων. Η τελευταία αξιολόγηση, η μόνη απολύτως αντικειμενική (εφόσον χρησιμοποιεί αντικειμενικές μετρήσεις από τους ιστότοπους των σχολών), είναι και η αποφασιστική για το ποιο είναι το καλύτερο ΜΒΑ πρόγραμμα στην Ελλάδα.

Σχόλια