Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εφοδιαστική Αλυσίδα".

Εφοδιαστική Αλυσίδα:


Είναι ολόκληρο το δίκτυο επιχειρήσεων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα και αλληλεξαρτώνται στην εξυπηρέτηση του ίδιου καταναλωτή ή πελάτη. Αποτελείται από προμηθευτές που προμηθεύουν πρώτη ύλη, παραγωγούς που μετατρέπουν το υλικό σε προϊόντα, αποθήκες που αποθηκεύουν, κέντρα διανομής που παραδίδουν στους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές που φέρνουν το προϊόν στον τελικό χρήστη. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα υπόκειται σε αλυσίδα αξίας επειδή, χωρίς αυτήν, κανένας παραγωγός δεν έχει τη δυνατότητα να δίνει στους πελάτες αυτό που θέλουν, όποτε και όπου το θέλουν και στην τιμή που θέλουν. Οι παραγωγοί ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον μόνο μέσω της Εφοδιαστικής Αλυσίδας τους και καμία βελτίωση στην παραγωγική τους διαδικασία, δεν μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα, οι τελευταίες από τις οποίες μειώνουν την ικανότητα του παραγωγού να ανταγωνιστεί.

Σχόλια