Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διεύθυνση".

Διεύθυνση:


Είναι η διαδικασία της οργάνωσης και της διαχείρισης μιας επιχείρησηςοργανισμού), ενός έργου, ή ενός συνόλου ανθρώπων από έναν ή περισσότερους επικεφαλής (διευθυντής). Η Διεύθυνση είναι μία από τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης.

Σχόλια