Πώς μπορώ να χρηματοδοτηθώ για την υλοποίηση της επιχειρηματικής μου ιδέας;

Υπάρχουν 2 βασικές δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, ανάλογα με το ποιος τη παρέχει: Η ιδιωτική και η δημόσια χρηματοδότηση.

Η ιδιωτική χρηματοδότηση παρέχεται από ιδιωτικούς φορείς: τράπεζες, ιδρύματα, επιχειρήσεις, ιδιώτες, πρωτοβουλίες crowdfunding κ.ά. Οι όροι, βάσει των οποίων παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, εξαρτιούνται από τη σκοπιμότητα του παρόχου και διαμορφώνονται αποκλειστικά από εκείνον. Η δημοσίευσή τους δεν αποτελεί απαρέγκλιτη δέσμευση, σε αντίθεση με τη δημόσια χρηματοδότηση. Ωστόσο, μπορεί κανείς να παρακολουθεί ιστοσελίδες και φορείς επιχειρηματικότητας, όπως είναι η SPIRALbusiness.info.

Η δημόσια χρηματοδότηση για την επιχειρηματικότητα παρέχεται στην Ελλάδα κυρίως από το ΕΣΠΑ, τον Αναπτυξιακό Νόμο και τον ΟΑΕΔ. Οι όροι της εξαρτιούνται από τη σκοπιμότητα του του κάθε φορέα και είναι υποχρεωτική η δημοσίευσή τους.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης εξαρτάται από την εκάστοτε δράση / πρόγραμμα που προκηρύσσεται και μπορεί να φτάνει ακόμα και το 100%, για την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Η κάθε δράση / πρόγραμμα έχει διαφορετικούς σκοπούς και γι’ αυτό και μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικoύς δικαιούχους (π.χ. υφιστάμενες επιχειρήσεις, άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ.), να επιδοτεί διάφορες επενδυτικές δαπάνες (όπως π.χ. εξοπλισμό, διαμόρφωση κτιρίων, λειτουργικά έξοδα κλπ.), να αφορά διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, με διάφορες προϋποθέσεις ένταξης και υλοποίησης και να ισχύει για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Εν τέλει, αυτό που διαμορφώνει τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις είναι το περιεχόμενο της κάθε προκήρυξης ή του Αναπτυξιακού Νόμου, όπως διαμορφώνεται από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική.

Κοινή και απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια χρηματοδότηση, είναι η κατάρτιση ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου, ώστε να αξιολογηθεί η προοπτική επιτυχούς αξιοποίησης της ενίσχυσης. 


Η σχετική ενημέρωση για τα προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων από δημόσιους φορείς παρέχεται μέσω της εγγραφής σας στη SPIRALbusiness.info (βλ. επάνω).

Σχόλια