Μειώθηκε η αβεβαιότητα των επενδυτών για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), μειώθηκε ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας ή δείκτης "φόβου", ο οποίος αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων, σε σχέση με την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.

Ειδικότερα, η τιμή του δείκτη KEPE GRIV σημείωσε μικρή μείωση τον Αύγουστο του 2020, φτάνοντας το 25,67% στις 31/8/2020, από 26,46% στις 31/7/2020.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου (από τον Ιανουάριο 2004), ο οποίος είναι στο 33,21% (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου).Σχόλια