Έως τις 30/9 οι αιτήσεις στο "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα".


Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση ΜΜΕ επιχειρήσεων για το πλήρες μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων (μηνιαίες μικτές αποδοχές, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας) για χρονικό διάστημα 18 μηνών πλήρους απασχόλησης, με τη δημόσια δαπάνη κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης του ωφελούμενου της δράσης και τον αριθμό αυτών.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, που δραστηριοποιούνται στους 4 τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης : αγροδιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία,  παροχής υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, υγείας/ευεξίας.

Τι χρηματοδοτείται

Το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της μισθολογικής δαπάνης (μέγιστο έως 1.674€ το μήνα, για κατόχους μεταπτυχιακού / διδακτορικού).

Περίοδος υποβολής

Από 7/1/2020 έως 30/9/2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Σχόλια