Μεγάλη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Κατά 20,3% μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 (στα 8.813,2 εκατ. ευρώ από 11.061,8 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας μείωση 20,3%. 

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.605,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9%.

Σχόλια