Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Απόφαση".

Απόφαση:

Είναι η επιλογή ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές ενέργειες σε κατάσταση αβεβαιότητας.

Σχόλια