Οι επιπτώσεις του lockdown στους κλάδους της οικονομίας.

Τις επιπτώσεις από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την εμφάνιση της πανδημίας στους κλάδους της οικονομίας, αναδεικνύει η εβδομαδιαία ανάλυση της Alpha Bank.

Σύμφωνα με αυτή και βάσει κύκλου εργασιών, οι κλάδοι που δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα κατά τη διάρκεια του lockdown ήταν ο κλάδος των τεχνών & ψυχαγωγίας και αυτός του τουρισμού, με την πτώση του κύκλου εργασιών τους τον Απρίλιο να υπερβαίνει το 90% και το 85%, σε ετήσια βάση, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, για τους 5 πρώτους μήνες του 2020, η μεγαλύτερη πτώση κύκλου εργασιών, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019, καταγράφηκε στους κλάδους διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-71,3%), καταλυμάτων και εστίασης (-61,4%), τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (-38,9%), διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (-27,6%) και μεταφοράς και αποθήκευσης (-22,7%). 

Αντίθετα, πιο ανθεκτικοί έναντι της διαταραχής από τη μερική παύση της παραγωγικής δραστηριότητας αναδείχθηκαν οι κλάδοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (παροχής νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, υγείας), η δημόσια διοίκηση και ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, δασοκομία, αλιεία).

Spiral

Σχόλια