Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Νομικό".

Νομικό:


Κάτι που είναι επιτρεπόμενο ή επιβαλλόμενο από το δίκαιο της χώρας και τη δημόσια τάξη και δεν μπορεί να καταδικαστεί ως παράνομο.

Σχόλια