Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Καταναλωτικό Κλίμα".

Καταναλωτικό Κλίμα:


Είναι η γνώμη που έχουν διαμορφώσει οι καταναλωτές, σχετικά με την προσωπική τους οικονομική κατάσταση, καθώς και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Το Καταναλωτικό Κλίμα μετριέται με τον Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος, ένα μέτρο αποτύπωσης αφενός των κοινωνικών αντιλήψεων για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και αφετέρου της αισιοδοξίας, με την οποία οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τις υφιστάμενες προοπτικές της προσωπικής τους οικονομικής κατάστασης, καθώς και το οικονομικό μέλλον της χώρας.

Σχόλια