Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Σχεδιασμός Εργασίας".

Σχεδιασμός Εργασίας:


Ο Σχεδιασμός Εργασίας (ή ο επανασχεδιασμός της εργασίας) είναι η διαδικασία που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για να μειώσει ή να αποτρέψει δυσάρεστα αποτελέσματα από επαναλαμβανόμενα ή μηχανικά καθήκοντα. Με το Σχεδιασμό Εργασίας οι οργανισμοί προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, μέσω μη χρηματικών αμοιβών, όπως είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του εργαζομένου από την αίσθηση προσωπικής επιτυχίας, την παροχή μεγαλύτερων ευκαιριών εξέλιξης, την ανάληψη ευθύνης και εξουσιών κλπ.

Spiral

Σχόλια