Κορωνοϊός και εξ αποστάσεως εργασία στην Ελλάδα.


Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις που επέφερε ο κορωνοϊός στο εργασιακό μοντέλο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 65% από αυτές να υιοθετεί την εξ αποστάσεως εργασία για περισσότερο από το 80% των εργαζομένων τους, κατά τη διάρκεια του lockdown. 

Αυτό προκύπτει -μεταξύ άλλων συμπερασμάτων- από την σχετική έρευνα της People for Business με θέμα "Μετά την Πανδημία: Νέα Εποχή, Νέο Μοντέλο Εργασίας", που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα, από 26 Ιουνίου 2020 έως 7 Ιουλίου 2020 και στην οποία συμμετείχαν 252 CEOs και Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη, επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (ξένες πολυεθνικές 48%, ελληνικές 47%).

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα είναι εξάλλου ότι:
- 4 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργασία για το 20% των εργαζομένων τους.
- 3 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργασία για το 50-80% των εργαζομένων τους.
- 1 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργασία για το 60-80% των εργαζομένων τους.
- 1 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργασία για πάνω από το 80% των εργαζομένων τους.Σχόλια