Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συμφωνία".

Συμφωνία:


Είναι η αμοιβαία επωφελής συναλλαγή.

Σχόλια