Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συναλλαγή".

Συναλλαγή:


Είναι μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο, μία ανταλλαγή, συνεννόηση, ή μεταφορά χρήματος ή περιουσίας, ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα μέρη, η οποία συνεπάγεται κάποια νομική δέσμευση.

Σχόλια