Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εργαζόμενος".

Εργαζόμενος:


Είναι το άτομο που εργάζεται με μερική ή πλήρη απασχόληση, βάσει σύμβασης εργασίας, προφορικής ή γραπτής, και έχει αναγνωρίσει δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Σχόλια