Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εμπορικό Δίκαιο".

Εμπορικό Δίκαιο:


Είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν το εμπόριο. Το Εμπορικό Δίκαιο διακρίνεται και σε επιμέρους κλάδους: Γενικό Μέρος, Δίκαιο αξιογράφων, Πτωχευτικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο και Ασφαλιστικό Δίκαιο.

Σχόλια