Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εργατικό Δίκαιο".

Εργατικό Δίκαιο:


Είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, όπως ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαγγελματικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών κ.ά.

Σχόλια