Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Δίκαιο".

Δίκαιο:


Είναι το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις σχέσεις των διαβιούντων προσώπων σε μια κοινωνία. Η έννοια του Δικαίου είναι ευρύτερη των γραπτών νόμων οι οποίοι τίθενται σε ισχύ από την Πολιτεία και μπορεί να περιλαμβάνει επίσης άγραφους εθιμοτυπικούς κανόνες, προηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων στα συστήματα κοινού Δικαίου, ή και θρησκευτικά κείμενα σε θεοκρατικά καθεστώτα.

Σχόλια