1 στις 3 επιχειρήσεις δεν μπορεί να πληρώσει τις εισφορές της.

1 στις 3 επιχειρήσεις δεν μπορεί να πληρώσει τις εισφορές της προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ.

Εξάλλου, 1 στις 5 επιχειρήσεις εκτιμά ότι πως μπορεί να προβεί σε μείωση προσωπικού το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σχόλια