Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ατύχημα".

Ατύχημα:


Είναι, σε γενικές γραμμές, ένα απρογραμμάτιστο, απροσδόκητο και μη σχεδιασμένο συμβάν, το οποίο συμβαίνει ξαφνικά και προκαλεί τραυματισμό ή απώλεια, μείωση της αξίας των πόρων ή αύξηση των υποχρεώσεων.

Σχόλια