Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Απόθεμα".

Είναι το μέρος των αποθηκευμένων προϊόντων ή πρώτων υλών, που προβλέπεται να είναι διαθέσιμο για τη συνήθη ζήτηση κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου, εξαιρουμένου του πλεονάζοντος Αποθέματος και του Αποθέματος ασφαλείας. 

Σχόλια