Επιχειρηματικές ιδέες: Ιστοσελίδα μειώνει την απόρριψη τροφίμων.

Μία γαλλική εταιρία ανέπτυξε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία συνδέει επιχειρήσεις τροφίμων με φιλανθρωπικές οργανώσεις, ώστε τα τρόφιμα που δεν διατίθενται στην αγορά, να παρέχονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το 1/3 των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως για ανθρώπινη κατανάλωση, παραμένει αδιάθετο, χαλάει και πετιέται στα σκουπίδια. Η ποσότητα αυτή ανέρχεται στο 1,3 δισεκατομμύρια τόνους, αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως!

Έτσι, μία νεοϊδρυθείσα επιχείρηση -η Phenix- δημιούργησε μία πλατφόρμα στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας οι εμπορικές εταιρίες τροφίμων να μπορούν να προσφέρουν τα απούλητα προϊόντα σε καταναλωτές και φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Παρότι στη Γαλλία, απαγορεύεται στους εμπόρους να πετούν τρόφιμα, πριν από τη λήξη τους, είναι πολύ λίγοι οργανισμοί αυτοί που μπορούν να γνωρίζουν εγκαίρως, ποια καταστήματα έχουν τρόφιμα που πρόκειται να λήξουν τις επόμενες ημέρες και άρα να απορριφθούν -όντας αδιάθετα- στα σκουπίδια. Με την συμβολή όμως της Phenix, δημιουργήθηκε ένας σύνδεσμος ανάμεσα στα σούπερ-μάρκετ και τους οργανισμούς φιλανθρωπίας, έτσι ώστε να μειωθεί η ποσότητα των απορριπτόμενων τροφών.

Το όφελος είναι αμοιβαίο, τόσο για τις εμπορικές επιχειρήσεις, όσο και για τους οργανισμούς. Οι επιχειρήσεις μειώνουν τα κόστη απόρριψης και επωφελούνται από τις μειώσεις φόρων από τις δωρεές που κάνουν. Από την άλλη, οι οργανισμοί αποκτούν τρόφιμα με μηδενικό κόστος.

Μέχρι σήμερα η εταιρία, συνεργάζεται με 900 καταστήματα σε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.


Η επιχειρηματική ιδέα της Phenix, διακρίθηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες και καινοτόμες ιδέες στον κόσμο, την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2020.

Σχόλια