Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Προσόν".

Προσόν:

Είναι η δυνατότητα, η γνώση, ή η ικανότητα, που στο σύνολό της καθιστά κάποιον επιλέξιμο για ένα καθήκον, μία θέση εργασίας, ένα προνόμιο, ένα διοικητικό πόστο, ή μία ιδιότητα. Ο όρος σημαίνει καταλληλότητα για ένα σκοπό, με την εκπλήρωση των απαιτούμενων όρων, όπως η επίτευξη μιας ορισμένης ηλικίας, η πραγματοποίηση κάποιας ορκωμοσίας, η ολοκλήρωση της απαιτούμενης εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή η απόκτηση ενός πτυχίου. Σημειώνεται ότι το Προσόν δεν συνεπάγεται κατ 'ανάγκη και την αξιότητα ενός ατόμου (τη θετική αξιολόγηση).

Σχόλια