Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αγαθό".

Αγαθό:

Είναι κάποιο εμπόρευμα, φυσικά αισθητό αντικείμενο, το οποίο ικανοποιεί κάποια ανθρώπινη ανάγκη ή επιθυμία, ή κάτι που απλώς οι άνθρωποι βρίσκουν χρήσιμο ή επιθυμητό, έτσι ώστε να καταβάλλουν κάποια προσπάθεια για να το αποκτήσουν.

Τα Αγαθά που η ζήτησή τους είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη ποσότητα ονομάζονται οικονομικά Αγαθά (αν και αυτοί που τα παρέχουν είναι απεριόριστοι), ενώ αυτά που δεν απαιτείται πληρωμή ή κόπος για την απόκτησή τους, ονομάζονται ελεύθερα Αγαθά.

Σχόλια