Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διοίκηση Επιχειρήσεων".

Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Είναι η ικανότητα (περισσότερο τέχνη, παρά επιστήμη) να ασκεί κανείς τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως είναι ο έλεγχος, η διεύθυνση, ο προγραμματισμός και η οργάνωση, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι στόχοι της.

Σχόλια