Στο προσκήνιο η αντιμετώπιση του brain drain.

Περισσότερες από 4 στις 10 ελληνικές βιομηχανίες δεν μπορούν να βρουν επιστημονικό προσωπικό (χημικούς, μηχανικούς, νομικούς κλπ.) εξαιτίας του λεγόμενου brain drain, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΣΕΒ. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των νέων με προσόντα που εγκατέλειψαν τη χώρα μας την περίοδο της οικονομικής κρίσης (500.000) και την ανεργία να παραμένει στα υψηλά του 16%, είναι οφθαλμοφανές το πόσο πολύ λείπουν οι επιστήμονες από τη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλήφθηκε και παρουσιάστηκε χθες η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "REBRAIN GREECE - Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας", σύμφωνα με την οποία ανακοινώθηκαν 4 δράσεις, ώστε να δρομολογηθεί ο επαναπατρισμός των Ελλήνων επιστημόνων:
  1. Δράση "Ελλάδα Ξανά" με το πιλοτικό πρόγραμμα επαναπατρισμού 500 Ελλήνων του εξωτερικού υψηλής ειδίκευσης και επιστημονικής εμπειρίας, ηλικίας 28-40 ετών με την συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων μέσω χρηματοδότησης τους (70%) και με ελάχιστη μηνιαία αμοιβή 3.000 ευρώ με την υποχρέωση να εργαστούν για άλλους 12 μήνες στην επιχείρηση.
  2. Σύσταση φορέα REBRAIN GREECE με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που θα παρέχει τεχνική βοήθεια και θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα στους τομείς παρακολούθησης και ανάλυσης της αγοράς εργασίας και σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών.
  3. Ανάπτυξη πλατφόρμας REBRAIN GREECE CoLab στην οποία θα δημιουργηθεί ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού και θα ενσωματωθούν δεδομένα καταγραφής των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων.
  4. 1ο σχέδιο Δράσης Ευφυών Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας το οποίο θα περιλαμβάνει έξυπνες δράσεις στοχευμένων δημόσιων πολιτικών για την αγορά εργασίας αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης δεδομένων και τις αρχές της συλλογικής νοημοσύνης.
SpiralΣχόλια