Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων: Πρόοδος ή κρατισμός;

Το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων "Περσέας" -που έμεινε στα "αζήτητα" από το 2014- επαναφέρει το Υπουργείο Εργασίας με σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί τον Ιανουάριο, το οποίο θα καταγράφει τις επιχειρήσεις που όχι μόνο είναι συνεπείς εργοδότες, αλλά και που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους με τη συμμετοχή των εργαζομένων τους. Πρόοδος ή κρατισμός; Ιδού η απορία!

Ειδικότερα, για την ένταξη στο συγκεκριμένο μητρώο θα παίζουν ρόλο τα εξής:
  • Η διαχρονική και συστηματική συμμόρφωση με τις προβλέψεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα ως προς τη χρήση αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
  • Οι ειλικρινείς επιχειρηματικές προσπάθειες για τη διατήρηση ή και αύξηση της συνολικής απασχόλησης, κ.λπ.
Το μητρώο θα καταγράφει τις επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και θα τις εξαιρεί από τους στοχευμένους ελέγχους των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ θα τις επιβραβεύει με επιπλέον μειώσεις του μη μισθολογικού κόστους.

Με αυτόν τον τρόπο οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλή παραβατικότητα. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας - σε διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Ο νέος ολοκληρωμένος και μόνιμος «μηχανισμός διάγνωσης» θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων πολιτικών θα δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός διαβούλευσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων απασχόλησης, που θα πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και επιστημονικούς φορείς.

Ναι αλλά: πόσα "μητρώα";

Μερικά από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
  1. Γιατί χρειάζεται ένας νέος μηχανισμός για την διάκριση των συνεπών επιχειρήσεων; Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να το κάνουν; Γιατί;
  2. Αν το κράτος επιθυμεί συνεπείς επιχειρήσεις, γιατί δεν αυστηροποιεί τη νομοθεσία;
  3. Οι έλεγχοι που γίνονταν μέχρι σήμερα δεν ήταν στοχευμένοι;
  4. Αν οι υφιστάμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους δεν είναι αποδοτικοί, γιατί να είναι οι νέοι;
  5. Για να μην αστοχεί ο κρατικός μηχανισμός με τον έλεγχο κάποιων "αθώων" επιχειρήσεων, θα πρέπει να ελέγχει όλες τις υποψήφιες "λευκές" επιχειρήσεις; Ποιο το όφελος;
  6. Μήπως τελικά, αντί να "στοχεύονται" οι παράνομες επιχειρήσεις, "στοχεύονται" οι νόμιμες;
  7. Γιατί δεν κάνουμε και ένα μητρώο νόμιμων πολιτών, ώστε οι έλεγχοι της αστυνομίας να είναι πιο στοχευμένοι;
Εν κατακλείδι, η παροιμία λέει ότι "όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει". Κι ο κρατισμός καλά κρατεί στην ταπεινή μας χώρα, ασχέτως του κυβερνητικού positioning. 

Σχόλια