Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διαπραγμάτευση".

Διαπραγμάτευση:

Είναι κάθε μορφής επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες πλευρές (η κάθε μία με το δικό της σκοπό, απόψεις και απαιτήσεις), μέσω της οποίας γίνεται μία προσπάθεια να βρεθεί ένας κοινός τόπος αμοιβαίου συμφέροντος, σχετικά με κάποιο θέμα που ενδιαφέρει όλες τις πλευρές, ή ακόμα και σχετικά με την επίλυση κάποιου προβλήματος ή διαφωνίας.

Spiral

Σχόλια