Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πρωτογενής Τομέας".

Πρωτογενής Τομέας:

Είναι ο παραγωγικός τομέας της Οικονομίας, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την απόκτηση ή την απόσπαση αγαθών (πρώτων υλών) κατ’ ευθείαν από τη φύση και χωρίς επεξεργασία, όπως είναι η γεωργία, η αλιεία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, η δασοκομία, η θήρα, η εξόρυξη μεταλλευμάτων κ.ά.).

Πρωτογενής Τομέας αναφέρεται και εναλλακτικά ως «Πρωτογενής Παραγωγή».

Σχόλια