Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εργαλεία του Μάνατζμεντ".


Εργαλεία του Μάνατζμεντ:

Είναι όλα τα συστήματα, εφαρμογές, έλεγχοι, υπολογιστικοί μηχανισμοί, μεθοδολογίες κλπ., που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς και επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αλλαγές που συντελούνται στις αγορές, να διασφαλίζουν την ανταγωνιστική τους θέση και να βελτιώνουν την απόδοσή τους.

Spiral

Σχόλια