Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οδηγία".

Οδηγία:

Επίσημη και συνήθως υποχρεωτική διοικητική εντολή, ή επίσημη αναγγελία, σχετικά με μία πολιτική, μια διαδικασία, ή οτιδήποτε που ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει μία δραστηριότητα.

Σχόλια