Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση".

Εξυπηρέτηση Μετά την Πώληση:

Είναι η περιοδική (ή όποτε χρειαστεί) συντήρηση ή διόρθωση μίας συσκευής, από τον κατασκευαστή ή από τον προμηθευτή, μετά την πώληση και κατά τη διάρκεια (ή και μετά) της περιόδου εγγύησης.

Επιπλέον, ο όρος αναφέρεται και σε όλα αυτά που κάνει μια επιχείρηση, για να φροντίσει τους πελάτες της, μετά από την πώληση των προϊόντων της, για τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησής τους.

Spiral

Σχόλια