Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αλυσίδα Αξίας".

Αλυσίδα Αξίας:

Είναι οι διασυνδεδεμένες δραστηριότητες προσθετικής αξίας της επιχείρησης, οι οποίες μετατρέπουν τα εισερχόμενα σε εξερχόμενα, βοηθώντας στη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Συνήθως η Αλυσίδα Αξίας αποτελείται από τον εφοδιασμό, τη λειτουργία της παραγωγής, τα εξερχόμενα προϊόντα, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Αυτές οι δραστηριότητες βοηθιούνται από τις αγορές, την έρευνα και ανάπτυξη, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και τις επιχειρησιακές υποδομές.


Σχόλια