Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για το 2020.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 4172/2013 σχετικά με το φορολογικό συντελεστή και επέρχεται αλλαγή στην κλίμακα, βάσει της οποίας υποβάλλεται σε φόρο το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Επισημαίνεται, ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.


Spiral

Σχόλια