Τη 12η μεγαλύτερη παραοικονομία στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα.

Τη 12η μεγαλύτερη παραοικονομία στην Ευρώπη έχει η χώρα μας σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο φέρει τον τίτλο "Εξηγώντας την σκιώδη οικονομία στην Ευρώπη".

Στην έκθεση σημειώνεται ότι το ποσοστό της παραοικονομίας είναι σημαντικό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κυμαίνεται από λιγότερο από 10% έως πάνω από 40% του ΑΕΠ. H Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 30%, πράγμα που σημαίνει ότι επηρεάζονται αρνητικά η φορολογία, οι κοινωνικές παροχές και η απασχόληση.

Σε χώρες με πιο ανεπτυγμένη οικονομία, η παραοικονομία τείνει να είναι μικρότερη σε περίπου 10% με 20% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο. Σε ότι αφορά στις αναδυόμενες οικονομίες, αυτές κατά κανόνα έχουν υψηλότερο επίπεδο παραοικονομίας, δηλαδή περίπου 30% με 35% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο.


Spiral


Σχόλια