Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κύκλος Ζωής Προϊόντος".

Κύκλος Ζωής Προϊόντος:

Είναι 4 διακριτά -αλλά όχι τελείως προβλέψιμα- στάδια, που κάθε προϊόν (ή και υπηρεσία) περνά από την εισαγωγή του στην αγορά, μέχρι και την απόσυρσή του:
  1. Εισαγωγή.
  2. Ανάπτυξη πωλήσεων και τζίρου.
  3. Ωριμότητα, όπου σταθεροποιούνται οι πωλήσεις και ο τζίρος.
  4. Κάμψη, όπου οι πωλήσεις αρχίζουν να πέφτουν και τελικά μηδενίζονται.
  5. Καθώς ένα προϊόν περνά από αυτά τα στάδια, η τιμή του, η προώθησή του, η συσκευασία του και η διανομή του, επανα-αξιολογούνται και αλλάζουν, με στόχο την επιμήκυνση του Κύκλου Ζωής του.
Spiral

Σχόλια