Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχειρηματικότητα".

Επιχειρηματικότητα:

Η προθυμία και η ικανότητα να αναπτύξεις, οργανώσεις και να διαχειριστείς μία επιχείρηση, με ανάληψη του σχετικού ρίσκου, με στόχο την επίτευξη κέρδους. Το πιο εμφανές παράδειγμα Επιχειρηματικότητας είναι το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης.

Στα οικονομικά, η Επιχειρηματικότητα συνδυάζεται με το έδαφος, την εργασία, τους φυσικούς πόρους και το κεφάλαιο, βάσει της διαχείρισης των οποίων, επιτυγχάνεται το κέρδος. Το επιχειρηματικό πνεύμα χαρακτηρίζεται από καινοτομία και ανάληψη ρίσκου, ενώ είναι και ουσιαστική συνιστώσα της ικανότητας ενός έθνους να επιτυγχάνει στις αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Spiral

Σχόλια