Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ατομική Επιχείρηση".

Ατομική Επιχείρηση:
Eίναι η επιχείρηση, η οποία ιδρύεται και διαχειρίζεται από ένα άτομο, το οποίο ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής ευθύνεται εξολοκλήρου για πράξεις ή παραλήψεις του με όλη του την περιουσία. Η ίδρυσή της δεν απαιτεί κάποιο κεφάλαιο και είναι πολύ απλή.

Spiral

Σχόλια