30% χαμηλότερη φορολογία για τις επιχειρήσεις το 2020!

Προς διαβούλευση τέθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, από το οποίο προκύπτει σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις, που θα κληθούν να πληρώσουν μειωμένους φόρους το 2020, κατά περίπου 30%!

Το ποσοστό αυτό προκύπτει συνδυαστικά από τις παρακάτω 3 σημαντικές μειώσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων:
  1. Μείωση φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24%.
  2. Μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 95%.
  3. Μείωση του φόρου στα μερίσματα από 10% στο 5%.
Επιπλέον, επισημαίνονται φοροαπαλλαγές για εταιρικά έξοδα που αφορούν σε:
  • Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • Κάρτες απεριορίστων διαδρομών με μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Μίσθωση εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
  • Εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
Spiral

Σχόλια