Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τακτική Απόφαση".

Τακτική Απόφαση:

Είναι η επιλεγμένη εναλλακτική λύση που επηρεάζει την καθημερινή εφαρμογή των βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ενός οργανισμού.

Spiral

Σχόλια