Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ανατροφοδότηση".


Ανατροφοδότηση:

Είναι η διαδικασία στην οποία το αποτέλεσμα μια δράσης «επιστρέφει» για να τροποποιήσει τη δράση. Η Ανατροφοδότηση είναι ουσιαστική για τη λειτουργία όλων των ρυθμιστικών μηχανισμών, καθώς και των συστημάτων που δημιουργούνται από τον άνθρωπο , όπως π.χ. αυτό της Παιδείας, της Νομοθεσίας κλπ. Εξάλλου, αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό της αλληλεπίδρασης, μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπου και μηχανής, ή μηχανής με μηχανή.

Στις επιχειρήσεις η Ανατροφοδότηση αφορά στην πληροφορία που στέλνεται σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους, σχετικά με μία προηγούμενη συμπεριφορά, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να τροποποιήσουν την μελλοντική τους συμπεριφορά και να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα όταν ο πελάτης κάνει ένα παράπονο στην επιχείρηση και η επιχείρηση βελτιώνει την εξυπηρέτησή της.

Spiral

Σχόλια