Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Προμηθευτής".

Προμηθευτής:

Είναι η επιχείρηση που προμηθεύει προϊόντα ή και υπηρεσίες σε μία άλλη επιχείρηση, όπως πρώτες ύλες, αναλώσιμα, υπηρεσίες συντήρησης, ενέργεια κ.ά.

Η έννοια του Προμηθευτή αφορά κυρίως στην παροχή αγαθών που η επιχείρηση / πελάτης χρειάζεται σε μόνιμη βάση και επαναλαμβανόμενα.

Spiral

Σχόλια